top of page

                               Eg er utdanna songar, songpedagog og

                   musikkpedagog frå Barratt Dues Musikkinstitutt  i Oslo.

            I tillegg har eg ein  mastergrad i utøvande song,  samt

     vidareutdanning innan korleiing og musikkteknologi for utøvarar

 frå Norges Musikkhøgskole.

Sidan 1998 har eg arbeidd med konserter, musikkundervisning og framsyningar for born og voksne frå 0-99 år, både privat, i kulturskuler, i skulen og i det frivillige kulturlivet.

  Til dagleg arbeider eg ved Høgskulen i Volda, og underviser

                 m.a. i musikk på barnehagelærarutdanninga.

                            Ellers frilansar eg som utøvar og komponist,

                                    innan folkemusikk og samtidsmusikk.

                                                 Ta kontakt om du har spørsmål!

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1287.jpg
bottom of page